Tag Archive: UPC

מדבקות ברקוד בהתאמה אישית ולפי דרישה ייצור והדפסה

מדבקות ברקוד בהתאמה אישית ולפי דרישה ייצור והדפסה

מאי 24, 2021 7:03 pm Published by

מדבקות ברקוד הן מדבקות שעליהן מודפס ברקוד (קוד קווים) אשר מיוצג באמצעות סדרה של קווים ישרים ומקבילים, המכיל ספרות או אותיות. הקוד המודפסת על המדבקה, מכיל בתוכו את המידע הקשור למוצר, כמו שמו ומחירו. את הברקוד ניתן לקרוא באמצעות עינית מתאימה לקליטה למחשב.